·  TEL. 972 570 966 · EMAIL casanostra@escolacasanostra.cat
 · 

Notícies

AVALUACIÓ 6è EDUCACIÓ PRIMÀRIA - 8, 9 i 10 DE MAIG DE 2018

04-05-2018

La prova de 6è avalua les competències i coneixements bàsics que els alumnes han d'haver adquirit en competència comunicativa lingüística, en competència matemàtica i, enguany també, de l'àrea de coneixement del medi natural. Aquesta prova externa, que elabora i organitza el Consell Superior d'Avaluació del Sistema Educatiu, té un caràcter informatiu, formatiu i orientador per als alumnes, les famílies i els centres, i vol ser una eina per impulsar la millora global del sistema educatiu català.

En el document adjunt trobareu la informació per a la família.


Xarxes socials:


Arxius: