·  TEL. 972 570 966 · EMAIL casanostra@escolacasanostra.cat
 · 

Notícies

EN DEFENSA DE L'ESCOLA CATALANA

18-10-2017

Dissortadament, a les escoles, com a la resta de la societat catalana, no és fàcil de sostreure’s del debat polític i social. Són dies de marcada transcendència i determinades afirmacions contribueixen a mantenir encesa la flama de la preocupació.

Aquests darrers dies s'ha posat un altre cop el Servei d’Educació de Catalunya, integrat per les escoles de titularitat pública i de titularitat privada concertades, a l’epicentre del debat. És una expressió concreta d’un àmbit més general en el qual algunes forces polítiques acusen els centres docents d’un “adoctrinament antiespanyol”.

En el cas de la nostra escola, és una polèmica que incideix directament en la Titularitat del centre i en els docents que duem a terme la tasca educativa; és un debat que no podem entendre ni admetre, perquè no és just i no és en absolut sincer ni pacificador.

En el nostre ideari hi és ben present la voluntat d’estimular la convivència, d’impulsar l'acceptació de l’altre, el treball en equip, les relacions fraternes, el respecte de les opinions i de tota creença, idea o costum. El nostre caràcter propi vol donar especial importància, en una societat multicultural, a elements com el respecte a la diversitat i singularitat de les persones, a la participació en l'exercici democràtic, el creixement de l'amistat, l'estima de la pròpia cultura com a font d'enriquiment personal i grupal, i mai com a causa d’exclusió.

No podem acceptar missatges que inciten al rebuig i a la falta de respecte als nostres docents, que, amb un gran sentit de coherència i convenciment, realitzen la seva tasca educativa procurant que els alumnes aprenguin junts a ser conscients de les injustícies socials i a comprometre's en favor d'una societat més justa, cercant la cooperació desinteressada per a la consecució del bé comú.

Ara més que mai són necessàries paraules i accions de saviesa, d’una saviesa que posseeix un esperit intel·ligent, amant del bé i que estima les persones. Tots la necessitem, més en un temps en què les decisions que es prenguin s’han d’inspirar en la pau i la convivència, lluny de discursos que incitin la confrontació estèril i perjudicial entre les persones utilitzant els infants i adolescents que creixen i es fan grans en edat i en saviesa a les escoles de Catalunya.

Us adrecem al comunicat que ha fet el Departament d’Ensenyament en relació a les acusacions fetes a l’escola catalana.

L'Equip Directiu

 


Xarxes socials: