Let’s Talk – Pla d’impuls de la llengua anglesa

El projecte Let’s talk!, el pla d’impuls a la llengua angles, suposa un increment de les hores setmanals en aquesta llengua amb mestres i professors nadius. L’excel·lència d’aquest projecte ha estat acreditada pel programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) del Departament d’Educació de la Generalitat.

El pla també preveu el desenvolupament de programes específics en llengua anglesa, així com avaluacions de nivell periòdiques amb examinadors de Cambrigde. I tot això en classes en grups reduïts per potenciar l’oralitat de l’alumnat.