Sortida Barcelona: TDS 2n d’ESO

Projecte interdisciplinari i multilingüe que treballa competències transversals i de diferents àmbits fent ús del recursos TAC, partint d’informació obtinguda en l’estada a Barcelona.