DIA DE LA PAU I LA NO VIOLÈNCIA ESCOLAR

 

Hem celebrat el dia de la no violència escolar i la pau amb un homenet de color format per l’alumnat de l’escola de i3 fins 4t ESO i l’equip docent hissan una bandera blanca símbol de la pau amb l’esperança de posar fi als conflictes. També hem elaborat els nostres propis homenets que estan penjats a les entrades dels edificis de les tres etapes.

Tot va començar amb l’Homenet de Paper de l’escriptor Fernando Alonso. El conte parla d’un homenet que està trist perquè nomes te notícies tristes, després es renta i queda blanc, no obstant encara continua trist fins que s’omple dels missatges alegres de tot l’alumnat de l’escola. A més,

cada alumne ha plasmat sobre paper una paraula que li suggereix pau, benestar i convivència amb l’objectiu d’alegrar a qui està trist. L’acte s’ha tancat cantant i ballant tots junts ” El swing de la pau “.