Bee-bot: introducció a la robòtica

L’escola té definit un programa de Robòtica que s’inicia a P3 i culmina a l’ESO. Per introduir la competència digital, s’empren eines com ara les tauletes i un robot programable que té forma d’abella, el Bee-bot.