Projecte comú infantil

A partir d’una temàtica es realitza un treball interdisciplinari i global per a tota l’etapa d’educació infantil.