El conte viatger

S’elabora cooperativament una narració. Les educadores inicien una història i cada nen, a casa i amb l’ajuda d’un adult, l’acaba construint.