Propostes d’aprenentatge interedats

A través de la col·laboració ide la cooperació, els alumnes comparteixen estratègies de pensament i de relació que els ajuden a créixer. Faciliten l’atenció a la diversitat, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge.