Projecte convivència

L’escola ha de fomentar la convivència a l’interior del centre educatiu i en el seu entorn immediat. Sempre hem estat molt sensibles amb aquest tema i per això formem part del programa #aquiproubullying del Departament d’Educació, que té com a objectius sensibilitzar, prevenir, detectar i dissenyar les actuacions més adients en cas d’assetjament escolar. En el marc d’aquest projecte, hem creat els Equips X a la convivència a Secundària i 1r i 2n d’ESO per detectar i aturar aquelles accions que dificultin les relacions entre iguals i malmetin la convivència, i de promoure estratègies de gestió positiva dels conflictes i mesures restauratives perquè no arribin a produir-se situacions d’assetjament. 

convivencia escola casa nostra