Projecte interdisciplinar d’emprenedoria: construïm una làmpada

Amb un enfocament competencial i transversal, integra els coneixements de diferents matèries fent especial èmfasi en habilitats i competències de l’àmbit tecnològic, digital i artístic, potenciant l’autonomia i la iniciativa personal.