Projecte creació d’una cooperativa (4t d’ESO)

Creació d’una cooperativa de treball real. Descobreix el món de l’empresa des d’una vessant totalment pràctica. Fomenta les habilitats, les aptituds i les actituds emprenedores, promou el creixement personal i social i fomenta el treball cooperatiu.