Desinfecció de l’escola pel mètode de nebulització

Abans de començar els curs, desinfectem tota l’escola. A tots els edificis se’ls aplicarà una desinfecció per nebulització.