MAGDALENA AULINA

MAGDALENA AULINA

El naixement de l’Escola Casa Nostra està lligat a la figura i a la personalitat de Magdalena Aulina Saurina (Banyoles, 1897 – Barcelona, 1956).
En paral·lel a la seva tasca apostòlica entre la gent més desfavorida de la seva ciutat, també va dur a terme una activitat educadora que va iniciar el 1922, oferint classes d’alfabetització i de formació professional a noies treballadores per fer augmentar les possibilitats de millorar-ne la vida.

Poc després, adquirí una casa on instal·là una residència i una escola per a joves obreres que anomenà Casa Nostra.
El 1929 s’hi començaren a fer classes diürnes i nocturnes, i cursos de formació a l’estiu amb una plantilla de catorze persones.

UNA ESCOLA PER CRÉIXER

Volem créixer amb el teu fill