Programa Suport Vital Bàsic a l’escola

El passat 16 d’octubre es va celebrar el Dia Mundial de la Parada Cardíaca, sota el lema ‘Tots els ciutadans del món poden salvar una vida’. Des de l’escola hem volgut organitzar diversos actes amb l’objectiu de conscienciar el nostre alumnat.

En aquest sentit, en les dues darreres setmanes hem desenvolupat el Programa de Suport Vital Bàsic a l’escola en els horaris d’Educació Física. A més, aquest any l’alumnat de 4t d’ESO rebrà el certificat oficial del Consell Català de Ressuscitació quan acabin l’ESO, que acreditarà els seus coneixement en Suport Vital Bàsic rebuts a l’escola.

L’escola, com a agent educador bàsic, aporta aspectes formatius en seguretat per al desenvolupament d’una acció ciutadana compromesa i per a l’adquisició de coneixements i habilitats perdurables que assegurin unes accions bàsiques d’actuació davant d’una emergència, com és l’aturada cardíaca. Per aquesta raó incorporem l’aprenentatge de les maniobres de RCP i de les accions de l’entorn del Suport Vital dins el currículum escolar amb un triple objectiu: sensibilitzar l’alumnat dels riscos de l’aturada cardíaca, conscienciar de la necessitat de formar-se en Suport Vital i promoure la inclusió de la formació en Suport Vital dins el currículum escolar.