Let’s talk, pla d’impuls a la llengua anglesa

Aquest curs escolar hem iniciat el projecte Let’s talk!, el pla d’impuls a la llengua anglesa que suposa un increment de les hores setmanals en aquesta llengua amb mestres i professors nadius. L’excel·lència d’aquest projecte ha estat acreditada pel programa d’innovació pedagògica Generació Plurilingüe (GEP) del Departament d’Educació de la Generalitat. 

El pla preveu augmentar les hores setmanals de classes amb mestres i professors nadius des de Llar fins a ESO. També el desenvolupament de programes específics en llengua anglesa (speaking, Robotics, Science, Art i Gardening), així com avaluacions de nivell periòdiques amb examinadors de Cambrigde. I tot això en classes en grups reduïts per potenciar l’oralitat de l’alumnat.